ترجمه مقاله

برتاسی

لغت‌نامه دهخدا

برتاسی . [ ب َ ] (ص نسبی ) برطاسی منسوب است به برتاس و آن ولایتی است از ترکستان .
رجوع به برتاس شود. || نوعی از صوف است که از برتاس می آرند. (آنندراج ). پوستی که از برتاس آورند. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله