ترجمه مقاله

بدیهت

لغت‌نامه دهخدا

بدیهت . [ ب َ هََ ] (ع ، اِ) بدیهة.
- بربدیهت ؛ بی اندیشه : گفت [ خواجه احمد ] بنده نیز بیندیشد آنگاه آنچه او را فراز آید باز نماید که بر بدیهت راست نیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 258). و رجوع به بدیهة و بدیهه شود.
ترجمه مقاله