ترجمه مقاله

بدعنق

لغت‌نامه دهخدا

بدعنق . [ ب َ ع ُ ن ُ ] (ص مرکب ) در تداول عوام ، کج خلق . بدگوشت . عبوس . بداخم . سخت بدخو. سخت بدخلق . کژخلق . عابس . ترشروی . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله