ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخور

لغت‌نامه دهخدا

بخور. [ ب ِ / ب ُ خَوْر / خُرْ ] (ص مرکب ) بسیارخوار. مقابل نخور: آدم بخوری است . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ