ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخل

لغت‌نامه دهخدا

بخل . [ ب َ خ َ ] (ع ص ) مرد بسیارزفت ، وصف بالمصدر للمبالغة. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ