ترجمه مقاله

بایقرا

لغت‌نامه دهخدا

بایقرا. [ ق َ ] (اِخ ) (... میرزا) پسر معزالدین عمر شیخ و نوه ٔ تیمور لنگ . او جد سلطان حسین بایقرای معروف بود. و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج 2 شود.
ترجمه مقاله