ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باه

لغت‌نامه دهخدا

باه . [ هِن ْ ] (ع ص ) باهی . خانه ٔ خالی نامسکونی که چیزی در آن نباشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به باهی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ