ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باهی

لغت‌نامه دهخدا

باهی . (ع اِ) خانه ٔ خالی بی هیچ چیز. (آنندراج ) (منتهی الارب ). بیت ٌ باه ؛ خانه ٔ خالی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ