ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باهلی

لغت‌نامه دهخدا

باهلی . [ هَِ ] (اِخ ) (شیخ ...) وی ظاهراً از شیوخ فضلاء متقدمین بوده است . محله ای بنام او معروف است و مقبره ای . (من نام و ذکر او را در جایی نیافتم ). (از حاشیه ٔ قزوینی بر شدالازار ص 95).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ