ترجمه مقاله

بامیره

لغت‌نامه دهخدا

بامیره .[ رَ / رِ ] (اِ) قدم . پایه . || دریچه ٔ دروازه . (ناظم الاطباء). اما در مآخذ دیگر دیده نشد.
ترجمه مقاله