ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالاخان

لغت‌نامه دهخدا

بالاخان . (اِخ ) از اتراک سلطانی در سمرقند در زمان حمله ٔ چنگیز: چندان مرد از مغول و حشری مجتمع شده بودند که عدد آن بر عدد ریگ بیابان و قطار باران فزون بود بر محیط شهر ایستاده از شهر البارخان و شیخ خان و بالاخان و بعضی خانان دیگر بصحرا رفتند. رجوع به جهانگشای جوینی ج 1 ص 92 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ