ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالاخان کندی

لغت‌نامه دهخدا

بالاخان کندی . [ ک َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان مغان بخش مرکزی شهرستان اردبیل که در 50 هزارگزی باختر بیله سوار و 20 هزارگزی شوسه بیله سوار به اصلاندوز در جلگه واقع است . ناحیه ایست گرمسیر و دارای 108 تن سکنه ، آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و حبوبات و شغل مردمش زراعت و گله داری وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ