ترجمه مقاله

باقلا

لغت‌نامه دهخدا

باقلا. [ ] (اِخ ) قریه ای است به هرسین کرمانشاه و رود گاماسب و قره سو در غربی این قریه بهم پیوندد و نام دوآب گیرد. (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله