ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باغ کرم بیک

لغت‌نامه دهخدا

باغ کرم بیک . [ ک َ رَ ب َ] (اِخ ) دهی است از دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 42 هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاه و 6 هزارگزی فیروزآباد در دامنه واقع است . ناحیه ای است سردسیر و دارای 60 تن سکنه ، آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات دیم و لبنیات و شغل مردمش زراعت و گله داری است . گله داران در زمستان به گرمسیر میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ