ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باغ خلد

لغت‌نامه دهخدا

باغ خلد. [ غ ِ خ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باغ بهشت . باغ جنان . بهشت :
شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد
دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود.

حافظ.


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ