ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باغچه

لغت‌نامه دهخدا

باغچه . [ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نردین بخش میامی شهرستان شاهرود که در 24 هزارگزی شمال نردین واقع است . ناحیه ای است کوهستانی و سردسیر و دارای 150 تن سکنه و آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن غلات و بنشن و لبنیات و شغل مردمش زراعت و گله داری و نمدمالی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ