ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باعلوی

لغت‌نامه دهخدا

باعلوی . [ ع َ ل َ ] (اِخ ) (السیدالشریف ) عبداﷲبن الحسین بن طاهربن محمدبن هاشم باعلوی الجاوی . او راست : سلم التوفیق الی محبةاﷲ علی التحقیق ، در فقه شافعی ، و مجموعه ای دارد شامل 23 رساله ، هم چنین دیوان شعری نیز از او باقی است . (از معجم المطبوعات ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ