ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسیل

لغت‌نامه دهخدا

باسیل . (فرانسوی ، اِ) واحد سنجش ظرفیت در مقیاس های جزایر یونان قدیم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ