ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باسیل

لغت‌نامه دهخدا

باسیل . (اِخ ) المطران . از مترجمان بزرگ اوایل عصر عباسیان (دوره ٔ مأمون ) وی مردی کثیرالنقل بود و ترجمه های نسبةً خوبی داشت . وی در خدمت طاهربن الحسین ذوالیمینین بسر میبرد. ترجمه ٔ کتاب الاجنه ٔ بقراطاز او در دست است و نسخه یی از آن جزو مجموعه ٔ شماره ٔ 6235 کتابخانه ٔ برلین ، موجود است . رجوع به الفهرست ابن الندیم و تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ، ج 1 ص 42 و 89 و 361 و همچنین به کلمه ٔ بسیل المطران شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ