ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باربی

لغت‌نامه دهخدا

باربی . (اِخ ) نام قصبه ای است در ایالت ساکس پروس که در 25هزارگزی جنوب شرقی ماگدمبورگ در محل اتصال دو نهر ساله و الب واقع گشته است . (از قاموس اعلام ترکی ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ