ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بارابی

لغت‌نامه دهخدا

بارابی . (ص نسبی ) منسوبست به باراب که ناحیه ای است در پشت نهر سیحون . از بلاد مشرق . (سمعانی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ