ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باد شبگیری

لغت‌نامه دهخدا

باد شبگیری . [ دِ ش َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) باد سحرگاهی . باد پگاه :
او خرامان چو باد شبگیری
به هیونی چو شیر زنجیری .

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ