ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بادشاهی

لغت‌نامه دهخدا

بادشاهی . (حامص مرکب ) پادشاهی . (ناظم الاطباء). رجوع به پادشاهی شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما