ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بادشاهت

لغت‌نامه دهخدا

بادشاهت . [ هََ ] (اِ مرکب ) سلطنت وحکومت . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما