ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باج

لغت‌نامه دهخدا

باج . (اِخ ) رب النوع جهت ، بین مغرب و شمال . (تحقیق ماللهند چ لیپزیک ص 233 و 262). و رب «سوات » از منازل قمر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ