ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بابونج رومی

لغت‌نامه دهخدا

بابونج رومی . [ ن َ ج ِ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) دارای برگهای بسیار بریده و ساقه های نازک که بخور آن برای تسکین سرفه بکار میرود. (گیاه شناسی گل گلاب چ دانشگاه طهران ص 264 ذیل بابونه ٔ رومی ). کامومیل رومن (بابونه ٔ رومی ). تیره : سینانتره رادیه . قسمت قابل مصرف : گل . مواد مؤثره : اسانس ، گلوکزید. مورد استعمال : روغن کامومیل . (کارآموزی داروسازی ص 199 ذیل کلمه ٔ کامومیل رومن یا بابونه ٔ رومی ). بابونه ٔ شیرازی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ