ترجمه مقاله

ایل دروته

لغت‌نامه دهخدا

ایل دروته . [ ] (اِخ ) نام ایل کرد ایران . (جغرافیای سیاسی کیهان ص 58). رجوع به ایل شود.
ترجمه مقاله