ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ایاقچی

لغت‌نامه دهخدا

ایاقچی . [ اَ ] (ترکی -مغولی ، ص مرکب ، اِ مرکب ) به مغولی آبدار و شرابدار. (آنندراج ).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما