ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایاره گیر

لغت‌نامه دهخدا

ایاره گیر. [ اَ رَ ] (نف مرکب ) محاسب . نویسنده . (آنندراج ) (برهان ) (اشتینگاس ). || (اِ مرکب ) دستبند.النگو. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به ایارگیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ