ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اگوستا

لغت‌نامه دهخدا

اگوستا. [ اُ ] (اِخ ) بندری در صقلیه (سیسیل ) دارای 23000 تن سکنه . (از فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ