ترجمه مقاله

اکتاویوس

لغت‌نامه دهخدا

اکتاویوس . [ اُ ] (اِخ ) نام خانوداه ٔ پدری اغسطس (اگوست ) می باشد. (از فرهنگ فارسی معین ).
ترجمه مقاله