ترجمه مقاله

اچه

لغت‌نامه دهخدا

اچه . [ اَ چ ِ ] (ترکی ، اِ) اَچی . برادر بزرگ :
دلو چه یا حبل چه یا چرخ چه
این مثالی بس رکیک است ای اَچه .

مولوی .


اطلس چه دعوی چه رهن چه
ترک سرمستی است در لاغ ای اَچه .

مولوی .


ترجمه مقاله