ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اچمود

لغت‌نامه دهخدا

اچمود. [ اَ ] (اِ) اجمود. بلغت هندی کرفس است .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما