ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اپیقتت

لغت‌نامه دهخدا

اپیقتت . [ اِ ت ِ ] (اِخ ) رجوع به اپیکتاتوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ