ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوغان

لغت‌نامه دهخدا

اوغان . [ اَ ] (اِ) افغان و ناله و زاری . (ناظم الاطباء). رجوع به افغان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ