ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوصیا

لغت‌نامه دهخدا

اوصیا. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ وصی . || ائمه ٔ هدی . جانشینان پیغمبر :
سر بر زمین سجده نهاده ست بی رکوع
آن کونه زاوصیا بسوی انبیا شده ست
از علم بی نصیب نمانده ست لاجرم
هر کو به انبیا ز ره اوصیا شده ست .

ناصرخسرو.


رجوع به ماده بعد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ