ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوشاز

لغت‌نامه دهخدا

اوشاز. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ وَشْز. رجوع به وشز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ