ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوسق

لغت‌نامه دهخدا

اوسق . [ اَ س ُ ] (ع اِ) ج ِ وسق . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به وسق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ