ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوستیا

لغت‌نامه دهخدا

اوستیا. [ اُ ] (اِخ ) شهری است قدیمی در ایتالیا بر مصب تیبره . در قرن 4 ق . م . برای حفاظت رم ساخته شد و بندرگاه رم گردید. پس از قرن سوم م . رو به انحطاط گذاشت . (دایرةالمعارف فارسی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ