ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اورمدل

لغت‌نامه دهخدا

اورمدل . [ ] (اِخ ) از بلوکات ولایت قراجه داغ آذربایجان و دارای 71 قریه و 50 فرسنگ مساحت است . مرکز آن قریه ٔ ورزقان . محدود است از شمال به حسن آباد، مشرق ، اهر. جنوب ، مواضع خان ، غرب ، دیزمار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ