ترجمه مقاله

اوحد

لغت‌نامه دهخدا

اوحد. [ اَ ح َ ] (اِخ ) ابومحمد. رجوع به ابومحمد الاوحد شود.
ترجمه مقاله