ترجمه مقاله

اوتراق

لغت‌نامه دهخدا

اوتراق . [ ت ُ ] (ترکی ، اِ) اقامت . || محل اقامت . رجوع به اتراق شود.
ترجمه مقاله