ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اواریه

لغت‌نامه دهخدا

اواریه . [ اَ ی َ ] (اِ) این کلمه به معنی آسیب دیده و زیان زده در اجناس از کلمه ٔ فرانسه ٔ [ آواریه ] گرفته شده است و امروز در بازار و در محاکم تجارتی ایران متداول است . (از یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ