ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اوابی

لغت‌نامه دهخدا

اوابی . [ اَوْ وا ] (اِخ ) ابونصر. رجوع به ابونصر اوابی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ