ترجمه مقاله

اهمات

لغت‌نامه دهخدا

اهمات . [ اِ ] (ع مص ) پنهان داشتن سخن و خنده را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
ترجمه مقاله