ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهل

لغت‌نامه دهخدا

اهل . [ اُ ] (اِ) در جنوب ایران سرو ناز را نامند. زُربین . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ