ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهل

لغت‌نامه دهخدا

اهل . [ اَ هََ ] (ع مص ) انس گرفتن به کسی یا چیزی . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ