ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اهراف

لغت‌نامه دهخدا

اهراف . [ اِ ] (ع مص ) خداوند مال بالیده شدن . || زود رسانیدن خرمابن برِ خود را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زود رسیده شدن میوه ٔ خرما.(از اقرب الموارد). || غلوّ کردن در مدح . || افزون شدن مال . (تاج المصادر بیهقی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ