ترجمه مقاله

اهاند

لغت‌نامه دهخدا

اهاند. [ اَ ن ِ] (ع اِ) مردان هند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله