ترجمه مقاله

انوطة

لغت‌نامه دهخدا

انوطة. [ اَ وِ طَ ] (ع اِ) ج ِ نیاط. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رگی است سطبر که بدان ، دل در رگ و طین آویخته است . (آنندراج ). رجوع به نیاط شود.
ترجمه مقاله